1. Perioada de derulare a proiectelor: Noiembrie 2005 – Februarie 2016
  2. Tematica proiectelor: Realizare rețelei Natura 2000 în România

Proiecte finanțate de : Ministerul Mediului

Buget total: 3 450 000 Euro

Descrierea proiectelor:

În conformitate cu Obiectivului 1 din Strategia UE privind biodiversitatea: ”Stoparea deteriorării situației tuturor speciilor și habitatelor vizate de legislația UE privind natura și realizarea unei îmbunătățiri semnificative și cuantificabile a stării acestora, acțiunea 1 prevede  ”definitivarea instituirii rețelei Natura 2000 și asigurarea unei bune gestiuni a biodiversităţii”, prin constituirea de către Statele Membre a  rețelei Natura 2000, inclusiv în mediul marin. Îndeplinirea  obligațiilor României referitoare la înfiinţarea şi revizuirea reţelei Natura2000 în conformitate cu seminariile biogeografice, au fost făcute printr-un set de proiecte finanţate de Ministerul Mediului. Coordonarea proiectelor precum şi asigurarea unei bune părţi din expertiza tehnică necesară a fost realizată de personalul INCDDD

Parteneri în proiectele de realizare rețelei Natura 2000 în România:

Muzeul de Istorie Naturala Grigore Antipa, Institutul de Cercetare şi Amenajamente Silvice, Institutul de Biologie Bucureşti, Institutul de Biologie Cluj, Universitatea Alexandru Iona Cuza Iasi, Instititul de Speologie al Academiei Române,  Societatea Ornitologică Română,  Societatea MILVUS,

Go Back