Announcements & Public Acquisitions

Public announcement regarding the decision of the DDBRA regarding the framework stage for the project DANUBIUS-RI | Published on October 25th 2022

Public announcement regarding the decision of the DDBRA regarding the framework stage for the project DANUBIUS-RI

Public announcement regarding the decision of the DDBRA regarding the framework stage for the project “INTERNATIONAL CENTER FOR ADVANCED STUDIES FOR RIVERS-SEA SYSTEMS “DANUBIUS-RI”, which includes the projects “INTERNATIONAL CENTER FOR ADVANCED STUDIES FOR RIVERS-SEA SYSTEMS “DANUBIUS-RO”, “RESEARCH STATION – DANUBE DELTA SUPER SITE WITHIN THE MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECT “INTERNATIONAL CENTER FOR ADVANCED STUDIES FOR RIVERS-SEA SYSTEMS “DANUBIUS-RI”, “RESEARCH STATION – DANUBE DELTA SUPER SITE WITHIN THE MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECT “INTERNATIONAL CENTER FOR ADVANCED RIVERS STUDIES RIVERS-SEA SYSTEMS “DANUBIUS-RI”, “TEMPORARY RESEARCH STATION FROM MODULAR CONTAINERS”

The document is available HERE

Anunt Public Privind Decizia Etapei de Incadrare | Published on October 23rd 2019

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
(Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea)

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, titular al proiectului ,,LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI MODERNIZARE LA BAZA DE CERCETARE ENISALA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI MODERNIZARE LA BAZA DE CERCETARE ENISALA” propus a fi amplasat pe T66,Cc 1150, Dr.1151, Nr. cadastral 37294, nr. C.F. 37924 ,in intravilanul localităţii Enisala (trup separat de aceasta), judetul Tulcea.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării , str. Portului 34A, Tulcea, în zilele de luni până până joi între orele 08.30–16.30 şi vineri între orele 08.30–14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.ddbra.ro/ Informaţii publice – Acte de reglementare/autorizare emise – Anunţuri acorduri privind decizia de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Danubius-RI”| Published on March 17th 2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE (INCDSB), INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ GEOECOMAR, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE “DELTA DUNĂRII”, ACADEMIA ROMÂNĂ PRIN INSTITUTUL DE GEODINAMICĂ ”SABBA ȘTEFĂNESCU”, titulari ai „CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI ,,DANUBIUS-RI”, care include proiectele “CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RO”; „STAȚIE DE CERECETARE – SUPER SITE DELTA DUNĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI DE INFRASTRUCTUĂ „CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE … (Citeste mai departe)

George POPESCU

LEGAL ADVISER AND PROCUREMENT

Email: george.popescu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 173