Announcements & Public Acquisitions

Anunt Public Privind Decizia Etapei de Incadrare | Published on October 23rd 2019
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
(Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea)

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, titular al proiectului ,,LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI MODERNIZARE LA BAZA DE CERCETARE ENISALA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI MODERNIZARE LA BAZA DE CERCETARE ENISALA” propus a fi amplasat pe T66,Cc 1150, Dr.1151, Nr. cadastral 37294, nr. C.F. 37924 ,in intravilanul localităţii Enisala (trup separat de aceasta), judetul Tulcea.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării , str. Portului 34A, Tulcea, în zilele de luni până până joi între orele 08.30–16.30 şi vineri între orele 08.30–14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.ddbra.ro/ Informaţii publice – Acte de reglementare/autorizare emise – Anunţuri acorduri privind decizia de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

George POPESCU

LEGAL ADVISER AND PROCUREMENT

Email: george.popescu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 173