Department: BIODIVERSITY CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES

Expertise: Agriculture, Human Impact, Natural Resources Assessment

Team:

Contact:

Email: anuta.ince@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 151

Ing. Anuţa INCE  este cercetător științific gradul III specializat în Agrotehnică, absolvent al Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu”, Facultatea de Agricultură, Bucureşti.  Activitatea sa științifică și de consultanță vizează reglementarea şi controlul practicilor agricole, controlul implementării legislaţiei privind utilizarea substanţelor toxice pe suprafaţa ariilor protejate.

A coordonat proiecte de cercetare la nivel național (Metode şi mijloace de ameliorare a solurilor organo-minerale degradate antropic prin combustia turbelor în incintele îndiguite din Delta Dunării (1992 – 1995), Sisteme de măsuri, integrate pedoameliorative şi agrofitotehnice pentru conservarea  fertilităţii solului şi valorificarea durabilă a unor incinte îndiguite din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (1996 – 1998), Cercetări privind înfiinţarea unor plantaţii de protecţie a solurilor şi culturilor în incintele îndiguite din Delta Dunării. Selecţia şi ameliorarea materialului biologic necesar realizării plantaţiilor, din specii şi clone repede crescătoare rezistente la factorii  adverşi biotici şi abiotici (1999 – 2002), Perdele forestiere de protecţie a braţelor şi canalelor din Delta Dunării (2000 – 2003), Cercetări privind valorificarea resurselor de sol din Rezervaţia Biosferei delta Dunării pentru elaborarea regulamentului de practicare a agriculturii durabile (2003 – 2005), Studii privind impactul produs de tratamentele fitosanitare în amenajările agricole din RBDD (2009 – 2012) şi a colaborat la studii şi proiecte cu obiectiv principal “Protecţia şi reconstrucţia ecologică a zonelor umede şi conservarea ariilor protejate”.