THE EVALUATION OF THE "DANUBE DELTA" NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT, 16 JANUARY 2018

The Consultative College for Research, Development and Inovation, has started since January, the evaltuation of the “Danube Delta” National Institute for Research and Development Tulcea based on Goverment Decision nr. 97/2017.

Colegiul a stabilit Procedura procedura pentru acest proces astfel:

  • Evaluarea se realizează de echipe formate din 5 experţi evaluatori specializaţi în domeniile ştiinţifice specifice unităţii și a căror competenţă, prestigiu şi probitate profesională sunt recunoscute la nivel international, selecția experților evaluatori fiind făcută de către Colegiul consultative. Lista evaluatorilor stabilită prim Ordinul de Ministru 03/08.01.2018 – Anexa 4;
  • Unitatea sau instituția care urmează să fie evaluată încarcă pe platforma online dedicată raportul de autoevaluare, planul de dezvoltare, situațiile financiare anuale pe ultimii trei ani, precum şi alte documente solicitate în cazul reevaluării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. Documentele pentru evaluare au fost încărcate în data de 02.01.2018;
  • Vizita de prezentare a avut loc la sediul INCDDD Tulcea, în perioada 14-15.01.2018 în prezenţa tuturor experţilor evaluatori din echipă.

Citeria:

  • capacitatea şi performanţa în plan ştiinţific şi/sau tehnic;
  • impactul şi eficienţa economică a activităţilor de cercetare-dezvoltare desfășurate (calitatea activităţii de cercetare-dezvoltare; utilitatea și recunoașterea rezultatelor cercetării obţinute şi modul de valorificare, precum şi impactul şi eficienţa economică şi socială a aplicării acestora; calitatea resursei umane; adecvarea infrastructurii la specificul domeniului tehnico-ştiinţific al unităţii sau instituţiei; calitatea şi eficienţa actului managerial la nivel tehnico-științific, economic și administrativ; calitatea şi fezabilitatea planului de dezvoltare).